Moravské putování 4.C bylo zakončeno exkurzí ve výrobním závodě společnosti Xella, s.r.o. v Hrušovanech u Brna. Na úvod nám BIM oddělení udělalo krátkou přednášku nejenom o výrobcích spolešnosti Xella a Ytong, ale také o BIM koncepci celé společnosti a její aplikaci v praktickém životě při výstavbě, realizaci i následných reklamacích. Přednáška byla přínosem jak pro naše studenty, tak i pro BIM specialisty, kterým naši žáci sdělili své postřehy s BIM knihovnou, na které přišli v průběhu návrhu svých ročníkových prací - máme mezi sebou úspěšného soutěžícího ve studentské soutěži Ytong a Xella Marka Vaška. Dále jsme si prošli celou výrobní linku a jako třešničkou na dortu byla ukázka zdění za pomoci jeřábku, využití 3D brýlí - a to vše si mohli studenti vyzkoušet i na vlastní kůži. Moc si vážíme času, který nám všichni zaměstnanci věnovali.

Xella 23