Dne 20. 9. měla třída 3. A možnost navštívit veletrh FOR ARCH a konferenci České stavebnictví 2023 pořádanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví, která byla zaměřena zejména na problematiku dopravní infrastruktury a potřeby jejího dobudování. Dalším tématem bylo dostupné bydlení. Žáci měli příležitost se dozvědět zajímavé informace o aktuálních potřebách a trendech našeho stavebního průmyslu.

forarch 23