Ve slovinské Lublani proběhlo další mezinárodní setkání projektu ACES týkajícího se zajištění dlouhodobého provozu evropských jaderných zařízení. Poněvadž se studenti naší školy společně se svými učiteli z Fakulty stavební ČVUT aktivně podílejí na experimentální činnosti v rámci tohoto projektu, byl jeden náš žák přizván na toto setkání. Tam měl možnost poznat celý výzkumný tým, ale také se opět setkat s Míšou F, jadernou Alicí, ale také a opět s profesorem Maruyamou z Tokijské univerzity. Vedle odborných diskusí a návštěvy laboratoře pro vyšetřování materiálů za extrémně vysokých teplot byla možnost navštívit slovinské památky. S profesorem Maruyamou se tak vydali na pověstný slovinský hrad Predjama včetně nekonečných jeskyní, které jsou pod tímto hradem, a známé jezero Bled s malebným ostrůvkem uprostřed. Došlo také na studentský festival a open-air koncert rockové kapely Big Foot Mama a další a další zábavu. Zážitků a nabývání zkušeností tedy bylo dost. Nejhodnotnější však byla možnost povídání si s prof. Maruyamou, který se neobyčejně zajímá o spolupráci Fakulty stavební ČVUT s naší školou. On totiž, stejně jako naši učitelé z Fakulty stavební ČVUT, vyhledává talenty pro svůj výzkum, který provádí na Tokijské univerzitě. A asi není třeba dělat tajemství z toho, že možnosti našich studentů se skrze prof. Maruyamu významně rozšíří. Což využijí, a možná docela brzo, zejména ti studenti, kteří mají skutečný zájem o obor.

Lublan 23