7.června se žáci naší školy zúčastnili každoročního StreTechu. Tedy přehlídky středoškolských techniků, kterou už řadu let pořádá ČVUT. Naši žáci zde mohli představit své práce pracovníkům jednotlivých kateder, žákům ostatních škol i jejich vyučujícím. Rádi jsme se této akce zúčastnili a těšíme se na další ročník.

Stretech 23