Děkujeme Katce Plickové, naší bývalé studentce, že nám domluvila exkurzi na budoucí stanici metra D Olbrachtovu, kam jsme se 9. května vydali s dopraváky ze 3.A. Pochopili jsme, proč stavba metra D bude trvat tak dlouho – mezi stanicemi Pankrác a Nemocnice Krč trasa povede hustou zástavbou, což si vyžádá velké množství přeložek nejrůznějších inženýrských sítí. Viděli jsme několik šachet (pro ražbu budoucího vestibulu, pro přeložku kanalizační stoky), do 30 m hluboké průzkumné šachty jsme dokonce sestoupili po sérii žebříků. Na průzkumnou šachtu navazuje průzkumná štola ražená Novou rakouskou tunelovací metodou. Bylo velmi zajímavé projít (prolézt) obě podzemní stavby s odborným výkladem. Sestup a výstup po žebříkách byl velký sportovní výkon, takže mě ruce bolí ještě teď :). Moc děkujeme firmě Strabag za nevšední exkurzi!   

olbrachtova 23