Začíná se tvořit nový tým pro další desetiletí, a to doslova. Vláda České republiky vyjádřila podporu energetické soběstačnosti skrze stávající a nové jaderné zdroje, což znamená investice do udržitelnosti současné infrastruktury a přípravu výstavby nových zdrojů. Jedna věc jsou finance, jedna hodně důležitá věc. Ale ještě důležitější jsou lidé, kteří umějí za tyto finance vytvořit trvanlivé hodnoty. No, a to zřejmě budeme také my, tedy aspoň to tak vypadá, protože se s naší školou v tomto týmu počítá vedle Fakulty stavební ČVUT v Praze, Centra výzkumu Řež, ÚJV Řež a.s. a samozřejmě ČEZu. Kolik studentů se těchto aktivit skutečně zúčastní, tedy jestli to budou jednotlivci nebo celé skupiny, to už záleží na studentech a studentkách, jak moc budou ochotni se dlouhodobě soustavně věnovat těmto aktivitám vedle standardní výuky, a to i následně při studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Samozřejmě se toto vše bude odehrávat pod vedením našich učitelů z fakulty stavební. Co to bude obnášet a jaké jsou možnosti, nastínila na naší škole jaderná Alica z Centra výzkumu Řež a doplnil přímo na místě u horkých komor jaderník Kuba. A ano, opět došlo na pípající dozimetry a všemožné pokusy a vyšetřování. Každopádně je fajn zažít pocit být součástí týmu, který má na starost důležitý národní úkol s perspektivou přípravy na zajímavé a zřejmě celoživotní zaměstnání, ať už to je výzkum, projekce, realizace nebo správa zařízení a budov a další a další. To nám zase přijdou objasnit zaměstnanci zodpovědní za tyto činnosti z jaderné elektrárny Temelín.

rez 23