Dopraváci ze třetího a čtvrtého ročníku vyrazili ve čtvrtek 16. února na exkurzi v poměrně vzdálené lokalitě – na dostavbu úseku dálnice D7, který má název Chlumčany, zkapacitnění. Tato část D7 navazuje na obchvat Loun a pokračuje 4,5 km dlouhým úsekem směrem na Chomutov. Nejprve jsme využili zázemí firmy Komovia a v teple byli seznámeni s vlastní stavbou, hlavními objekty a také s potížemi, které stavbu v začátcích provázely. Na stavbu jsme dorazili v momentě, kdy se budují násypy a zářezy. Také je rozestavěna spodní stavba nejdelšího mostu tohoto budovaného úseku, ketrou je most přes údolí Smolnického potoka. Všude jsme byli provedeni, všechno jsme si prohlédli a musím konstatovat, že to byl velký zážitek a že firmě Komovia velmi děkujeme za přípravu exkurze. 

dalnice 23