Dopraváci ze 3. a 4. ročníku za sebou mají jednu z nejnáročnějších, protože nočních, exkurzí. Vydali jsme se totiž do tunelů metra s laskavým výkladem pana Ing. Krulikovského, vedoucího jednotky Stavby a tratě. Sraz byl o půlnoci ve stanici metra C Vyšehrad, po vypnutí přívodní kolejnice jsme  sestoupili do kolejiště a vnitřkem Nuselského mostu a navazujících tunelů došli až na stanici I. P. Pavlova. Cestou jsme se si prohlédli dilatační závěry Nuselského mostu, dilatační zařízení kolejnic, prozkoumali jsme upevnění kolejnic i výhybku umožňující odbočení do tunelu vedoucího na Náměstí Míru. Cestou jsme potkali pana pochůzkáře i drezínu s pracovníky prohlížejícími strop tunelu. Byl to velký zážitek a vůbec nám nevadilo, že jsme domů dorazili v časných ranních hodinách. :)  

Metro 22