Žáci 3. ročníků zaměření POS a ARS navštívili Kutnou Horu. Dopoledne si prohlédli Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Kostnici. Odpoledne pak Chrám sv. Barbory a centrum Kutné Hory.

Kutná hora 22