Naše škola společně s Fakultou stavební ČVUT již prokázala, že umí podle přesných požadavků připravit velmi malé betonové válečky. A tak organizátoři mezinárodního setkání projektu ACES týkajícího se zajištění dlouhodobého provozu evropských jaderných zařízení, který se konal v Centru Výzkumu Řež, dostali nápad, že by účastníkům setkání rozdali projednávané dokumenty na betonových USB flash discích. Slovo dalo slovo. Dodací lhůta byla stanovena na pouhý jeden týden. Proto se dva Martinové s přezdívkami (to aby se nepletli) „Petrick“ na fakultě a „Rubik“ na průmyslovce dali hned do práce. Vymysleli design a výrobní technologii, zajistili potřebné materiály a odpovídající výrobní zařízení. Pro naše studenty připravili pokyny, podle kterých studenti USB flash disky odformovali a případně začistili hrany. Že se vše stihlo včas, to je jasné. A ohlasy byly hned dvojí. Jednak radost účastníků setkání z netradičních USB flash disků a jednak údiv nad schopností nás, Čechů, zapojit do odborných aktivit nejen vysokoškoláky, ale i středoškoláky. Pro nás samotné je to důkaz, že partnerská spolupráce mezi naší školou a Fakultou stavební ČVUT skutečně funguje.
USBdisky 22