Po dvou týdnech se naši studenti setkali se svými betonovými vzorky a ano, bylo to v Centru výzkumu Řež. A přímo u horkých komor. Jaderník Kuba a jaderná Alica se svými kolegy a kolegyněmi se postarali o to, aby si naši studenti plně uvědomili závažnost a dosah světového jaderného výzkumu a také co všechno se dělá pro to, aby vše bylo pod stoprocentní kontrolou. A tak studentům bylo i umožněno si cvičně zkusit změřit radioaktivitu „žlutou žehličkou“ na malinkatých etalonech, aby na vlastní uši slyšeli praskání a pípání dozimetru. Tak přísně je vše kontrolováno a zajištěno. Studenti viděli, jak se ověřují mechanické vlastnosti vysoce ozářených slitin, ze kterých jsou zhotoveny reaktory českých jaderných elektráren. Dozvěděli se, co to je vodní a heliová pyknometrie a že se vše provádí pomocí manipulátorů a že práce s manipulátory vyžaduje plné soustředění. Hlavně ale viděli, jak jejich betonové vzorky posloužily a jak z nich Kuba získával požadované informace, třeba pracovní diagramy. Také se seznámili se studentem Fakulty stavební ČVUT v Praze, Jirkou, který v rámci své diplomové práce vyvíjí vlastní software pro modelování mechanického chování ozářeného betonu a hornin.

CVR 22