Panem předsedou silniční společnosti Ing. Petrem Mondscheinem, PhD., byli dopraváci ze 3. a 4. ročníku pozváni na 29. Silniční konferenci. V Kongresovém centru pro nás byly připraveny stánky významných firem, které se zabývají stavbou nebo projektováním silničních komunikací. Ani jsme nestihli všechny firmy obejít a už byl pro nás připraven další program: přednášky na téma Digitalizace v dopravním stavitelství. Přednášky byly velmi zajímavé. Jsme rádi, že jsme se mohli Silniční konference zúčastnit, byl to velmi podnětný den, který možná některé žáky ovlivní pro budoucí profesní život.

silnic konfer 22