Dne 5.10. jsme se vydali na exkurzi k Metrostavu. Byli jsme se podívat na rekonstrukci Staroměstského jezu, jejímž cílem je dát jezu původní vzhled.
Tramvají a pěšky jsme se dostali na Střelecký ostrov, kde už na náš čekal pan Vicher s jeho kolegy. Postupně nás k jezu vozili malým člunem. Poté co jsme byli všichni byli na stavbě, tak si nás pan Vicher svolal a exkurze mohla začít. Nejdříve jsme se dozvěděli pár informací o historii jezu a mohli jsme tak pokračovat rovnou na samotnou rekonstrukci. Ta spočívá v tom, že se na na hlavách původních pilot vybetonuje podkladní betonová deska, do které se přichytí dřevěný rošt. Rošt vymezuje přesně umístění kamenných kvádrů tvořících vzdušní líc jezu. Dále jsme viděli provizorní hrazení s provizorní jímkou.
Pan Vicher nám nakonec ukázal i výkresy a vysvětlil nám původní skladbu jezu, kterou jsme mohli vidět na konci rekonstruovaného úseku. Potom bylo už jen několik dotazů a naše třída se proměnila v geology, protože si chtěl každý odnést kus původního jezu se suti. Pak už jen cesta zpět pevninu a my pokračovali do školy.
Daniel Vinař
Jez1 22