Hlavní město Praha a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy předávalo pamětní listy za pořádané soutěže v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Odměněni byli i žáci naší školy Richard Hubička a Martina Holcová za „Středoškolskou odbornou činnost“. Richard Hubička pak získal pěkné 3. místo v celostátním kole. Blahopřejeme!

soč 22