V Centru výzkumu Řež vyndali z reaktoru zapouzdřené ozářené vzorky hornin, které budou dále zkoumány v horkých komorách. Poněvadž jsou vzorky hornin hodně drahé a taky hodně malé, válečky 1 x 1 cm a 1 x 2 cm, potřebuje se obsluha horkých komor secvičit, aby nedošlo k pochybení při manipulaci s takto malými vzorky. Ozářené vzorky hornin navíc budou po vyndání z pouzdra křehké a možná už i významně porušené. Proto studenti z naší školy v rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Centrem výzkumu Řež vyrobili z betonu zkušební válečky dvou daných velikostí a s různými defekty tak, aby kolegu jaderníka, Kubu, při manipulaci s ozářenými vzorky hornin nic nepřekvapilo. Samozřejmě jsou naši studenti pozváni do Řeže, aby na vlastní oči viděli, jak se pracuje s radioaktivním materiálem. A třeba si i zkusili, jak se pracuje s manipulátory v horkých komorách.

Valecky rez 22