V úterý 14. června 2022 jsme s žáky 3. ročníku se zaměřením vodohospodářských staveb navštívili významnou technickou památku - Starou čistírnu odpadních vod v Praze – Bubenči.
Tato čistírna je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906, k čištění většiny odpadních vod města Prahy sloužila až do roku 1967. Teprve od roku 2013 jsou zde pravidelné prohlídky a akce pro veřejnost.
Na prohlídce s průvodcem jsme s žáky viděli původní prostory čistírny s pozůstatky původních technologických zařízení. Například funkční zrestaurovaná stavidla a česle pro čištění odpadních vod, nebo parní stroj, který zajišťoval pohon strojů.
Na této technické památce jsou krásné detaily z cihelného zdiva, celé podzemí je vyzdívané z klasické tvrdé "zvonivé" cihly, kterým dlouhodobě nevadí vlhkost.
Na závěr naší prohlídkové trasy jsme prošli ve druhém podzemí původní již nefunkční stokou
 .cistirna 22