V úterý 17. května 2022 v 11:45 jsme ze školy vyrazili k vodnímu dílu Troja, kde se konala naše exkurze.
Nejdříve jsme se z cyklostezky na pravém břehu Vltavy dostali do bývalého skladu hradel, odkud jsme sestoupali po točitých schodech do štoly pod jezem. Při průchodu štolou jsme mohli vidět upevnění ložisek klapek a hydromotorů, také tam byly rozvody hydrauliky pro hydromotory a elektrické rozvody. Štola vedla pod pohyblivým klapkovým jezem, který má 3 pole, až na ostrov, kde stojí velín se strojírnou a malá vodní elektrárna.
Ve velíně jsme si odložili batohy a dostali jsme pokyny, jaké tlačítka rozhodně nemačkat a jak vlastně funguje ovládání pohyblivého jezu. Další informace se týkaly historie - dozvěděli jsme se, že původně šlo o hradlový jez, který byl postupem času přestavěn na pohyblivý klapkový jez, s malou vodní elektrárnou a sportovním kajakářským kanálem.
Poté jsme se přesunuli do malé vodní elektrárny, která je umístěna pod hladinou horní vody a z části i pod hladinou spodní vody. V této elektrárně jsou umístěny dvě kaplanovy turbíny o výkonu 1960 MW, které zásobují zhruba 5000 pražských domácností. Veškerá vyrobená elektrická energie je prodávána do sítě.
Po návratu do velína jsme mohli vidět, jak se ovládá pohyblivý jez, konkrétně se manipulovalo s pravou klapkou prostředního pole.
Při odchodu štolou z ostrova na pravý břeh Vltavy jsme se zastavili u jednoho z pilířů, kde jsme si ukázali aretaci jednotlivých klapek.
Děkujeme tímto za zajímavou exkurzi podniku Povodí Vltavy a vedoucímu hráznému, panu Petru Tesařovi, který nás komplexem provázel.
 
troja 22