Ve čtvrtek 19. 5. se čtvrťáci vypravili do Letňan, aby si těsně před maturitou osvěžili znalosti týkající se výroby a zkoušek betonu. Navštívili jsme betonárnu firmy SKANSKA, vedle které je také laboratoř pro zkoušení betonu. Pan Vítězslav Horák, který nás provázel vlastní betonárnou, pro nás exkurzi úžasně připravil, takže jsme viděli v chodu nejen míchačku a recyklační zařízení, ale také jsme nahlédli do podzemí betonárny na dlouhý dopravníkový pás, který zajišťuje přísun kameniva. Díky pracovníkům laboratoře jsme také viděli zkoušky cementu na trámečcích, zkoušky betonu na krychlích a také zkoušku čerstvého betonu pomocí Abramsova kužele. Všem zúčastněným hodně pomohlo vidět zkoušky v reálném provedení a třeba znalosti nabyté na této zkoušce zúročí nejen u maturity.

skanska 22