Další zajímavá exkurze pořádaná Správou železnic pro žáky 3.ročníku se zaměřením dopravní stavby se odehrála 13.4.2022 v Roztokách u Prahy. Roztoky leží na 1.železničním koridoru a celé nádraží včetně kolejiště prochází náročnou modernizací. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy na všechna nástupiště. Cestující také uvítají zvýšenou hranu nástupiště a podchod, který je prodloužen pod celým nádražím tak, aby propojil roztocké muzeum s nádražní budovou. Nádražní budova, která byla postavena na začátku minulého století v secesním stylu, se dočká rekonstrukce a to včetně přilehlé dřevěné letní čekárny. Exkurze byla velmi zajímavá nejen pro všechny železniční nadšence, dozvěděli jsme totiž spoustu zajímavostí a komplikací, která stavby provázely – alespoň tedy máme trochu lepší představu, jak to na stavbách chodí. Děkujeme!
 
roztoky 22