To, že absolventi na svou středoškolskou alma mater nezapomínají a naopak se snaží pomoci svým mladším kolegům při výběru vysoké školy a třeba i při překonání zábran, když pomýšlejí o studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze, dnes předvedla desítka bývalých studentů z Dušní, kteří nyní studují na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Čtvrťáci z naší školy se tak napřímo seznámili se zkušenostmi a zážitky současných prváků a druháků z fakulty stavební. Dozvěděli se, jak se podává přihláška, jak probíhá zápis, jaké jsou rozdíly mezi studijními programy a hlavně co to znamená získat zápočet a složit zkoušku. Jaký je rozdíl v náročnosti studia na průmce a na ČVUTu? Velký. Ale dá se to, jak dnes dokázali absolventi z Dušní. Kolik je třeba trávit denně času nad knihami a skripty, jaké jsou možnosti získávání dalších studijních podkladů, kolik zbývá času na spánek a zábavu, všechno bylo řečeno studenty, kteří tento rozdíl zažili a stále zažívají. Naši čtvrťáci dnes měli navíc možnost vidět i rozdíl ve vnímání studia na ČVUTu z pohledu studentů a z pohledu vysokoškolských pedagogů. Že tam je rozdíl? Ano, je. Ale obě strany se snaží o společný cíl, čímž je úspěšné dokončení inženýrského vzdělání. Veškeré tyto aktivity Fakulta stavební ČVUT v Praze velmi podporuje, např. projektem 8 Vnitřní soutěže 2022, za to jí patří náš velký dík!

dusni to dusni 22