ÚJV Řež je světově uznávaný a ve světě často zmiňovaný pojem, i přes písmenko Ř ve svém názvu. Součástí této instituce je Centrum výzkumu Řež, které za zabývá výzkumem a vývojem nových materiálů a pokročilých technologií, jako je např. nový betonový kontejner pro vyhořelé jaderné palivo. Díky našim učitelům z Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří s Centrem výzkumu Řež úzce spolupracují, jsme měli možnost se podívat dokonce až do otevřeného reaktoru LVR-15 a na vlastní oči vidět Čerenkovovo záření! Modrou lagunu! Viděli jsme i velín tohoto reaktoru včetně tlačítka AZ-5. Viděli jsme též tzv. horké komory, které se používají pro práci s radioaktivním materiálem. Vědci jsou v komorách od radioaktivního materiálu odděleny metr tlustým olověným sklem a materiálu se dotýkají pouze pomocí manipulátorů. Samozřejmě všichni, včetně nás, jsme měli na těle své osobní dozimetry. Každopádně pozorovat vědce při práci byl zážitek, ať to bylo u počítačů nebo v dílnách. Hlavně jejich soustředěnost byla skutečně obdivuhodná. Na závěr docela překvapilo, že Centrum výzkumu Řež má zájem přímo o absolventy naší stavební průmyslovky.

rez