Pravidelnou součástí vyučování hydrauliky ve druhém ročníku oboru vodohospodářských staveb je již dlouhou dobu měření v přírodě. V tomto ročníku se jedná o měření rychlostí proudění a průtoku, které již řadu let probíhá ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Poslední měření proběhlo v úterý, 27.9. Fotografie pořídil Petr Komínek, žák 2A.

 litavka22