Jako vodaři, ti nejlepší stavaři 4. ročníku stavební školy s duší, jsme byli na den 16. 9. pozváni firmou METROSTAV na exkurzi rekonstrukce Staroměstského jezu na Vltavě. V deset hodin ráno jsme měli sraz s průvodci v ulici Masarykovo náměstí u tramvajové stanice Národní divadlo a po krátkém představení firmy jsme se vydali k lodičkám. Náš úkol byl se v lodičkách po čtyřech, dopravit pomocí dřevěných pádel, ke Staroměstskému jezu, kde stála v nadjezí výtlačná loď s výtlakem až tří set tun. Na lodi nám průvodci, kteří zároveň na realizaci projektu pracují, začali vyprávět základní informace o rekonstrukci jezu. Mohli jsme zde vidět dubové trámy na betonové desce, která je vyarmována kari sítěmi. Na železobetonovou desku se použilo okolo 250 m3 betonu. Jednotlivé kusy trámů hmotnosti 250-300 kg jsou k železobetonové desce přikotveny závitovkou, která je obalena epoxidovou pryskyřicí tuhnoucí do tří minut. Celý dřevěný jez je přikotven údajně 180 dřevěnými pilotami z původního mnohonásobku a jsou staré několik staletí. Nejstarší pilota sahá podle archeologů do roku 1506. Dubové trámy se kácely v zimě a byly namočené od jara ve vodě, aby nepopraskaly a průběžně se i v současnosti kropí, pokud se teplota ovzduší blíží ke třiceti stupňům. Projektant chtěl tímto zajistit 30-40 % vlhkosti trámů, a proto se také každý den měří. Dřevěné trámy uskupené do mříže tvoří pole, do kterých se skládají pomocí jeřábu dva kameny požadovaných rozměrů, odstřelené z lomu a ze všech vnějších stran, kromě té vrchní, jsou vybroušené. Ve spodní části jezu je po celé délce ocelové elko, jehož hrana je odkloněna zkosením tak, aby voda nepadala přímo dolů a nedocházelo v podjezí k vymílání. V podjezí se navíc bude realizovat kamenný zához. Po zajímavém povídání o jezu jsme se zpátky na lodičkách a následně tramvají dostali zpět do školy. Myslím si, že nás exkurze velice bavila a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ohledně rekonstruovaného jezu a také o možnosti nabízených praxí našeho oboru firmou Metrostav a.s.

Jakub Jelačič 4.C