Letošní adaptační kurz proběhl pro všechny třídy 1. ročníku ve dnech 3. – 6. 9. 2019 v malebném prostředí Janských Lázní. Myslím, že jsme za necelé čtyři dny stihli hodně: hráli jsme různé hry, jejichž účelem bylo seznámit se se svými novými spolužáky a s třídním učitelem. Vydali jsme se také na celodenní výlet kolem Černé Hory, zážitkem pak pro některé byla rozhledna na Černé Hoře nebo Stezka v oblacích u Hoffmanových bud. Všechny třídy si postupně vyzkoušely orientační běh Janskými Lázněmi. Nevím, jestli Janské Lázně znáte, ale kromě kolonády opravdu neleží v rovině. Odjížděli jsme spokojeni a doufám, že všichni vykročíme do nového školního roku bez obav a v pohodě.

adapt2019