V březnu žáci druhého oboru architektura a stavitelství spolu s žáky z Polska navštívili součást NTM (národního technického muzea) v Plasích u Plzně, které se nachází v historických hospodářských budovách architektonicky významného kláštera. Nachází se zde stálá expozice stavitelského dědictví, kde můžete nahlédnout do tajemství stavařského umění od starověku po současnost.CSD

Po návštěvě stálé expozice žáci také absolvovali komentovanou prohlídku historických budov s několika názornými ukázkami historických stavebních postupů. Dále měli žáci příležitost vytvořit si vlastní mozaiku. Tento workshop se setkal s velmi pozitivním ohlasem.