V pátek 20.4. měli naši žáci možnost nahlédnout do Experimentálního centra na Fakultě stavební a zúčastnit se měření mechanických vlastností betonu, zejména pevnosti v tlaku, tahu a ohybu. Zajímavé byly také informace o balistické odolnosti vysokohodnotných betonů. Za přípravu „betonářského“ dopoledne děkujeme prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc., FEng a Ing. Radoslavu Sovjákovi, Ph.D.

web cvut