Ve čtvrtek 19.4. se žáci 4. ročníku vydali na jednu z posledních exkurzí do společnosti PREFA Praha a.s. Ve výrobních halách viděli výrobu železobetonových prvků – např. sloupů, průvlaků, stěn, schodišť, mostních prvků a stropních panelů SPIROLL. Na pracovišti armovny žáci shlédli přípravu betonářské výztuže. Za uspořádání exkurze a vstřícnost děkujeme zaměstnancům společnosti PRAFA Praha.

webík