Dne 31.1.2018 se žáci třídy 4.C se zaměření na vodní stavby a na pozemní stavitelství zúčastnili prezentace firmy SWECO – Hydroprojekt Praha. Zástupci vedení společnosti pro naše žáky připravili malé občerstvení, v průběhu kterého nám ozřejmili rozsáhlou činnost nadnárodní společnosti SWECO. Studenti se tak mohli dozvědět spoustu zajímavostí ohledně minulých ale i právě probíhajících projektů týkajících se nejenom vodních staveb, ale i stavebních objektů pozemního stavitelství, architektury a s tím také souvisejících rekonstrukcí všech typů staveb. Zajímavostí byly i názorné ukázky zpracovávání projektové dokumentace komplexně v BIM projektování, názory a postřehy vedoucích projektů v propojení BIM projektování se současným 2D navrhováním a realizací na stavbě. Závěrem příjemného dopoledne jsi žáci mohli vyzkoušet 3D brýle a „projít“ se tak po projektu čistírny odpadních vod. Prezentace společnosti SWECO byla velice zajímavá a zejména pro studenty 4.ročníku přínosná i z toho důvodu, že se jim dostalo praktických rad a zkušeností přímo z projekční a realizační firmy, což určitě ocení ve svém následujícím profesním životě.

úvodníd affj