Dne 24. října 2017 se třída 2.C – vodaři - vydala na měření průtoku Berounky na 34 říčním kilometru v Berouně. Hned po příjezdu do Berouna na nás čekali pracovníci z ČHMÚ , kteří nám předvedli měření průtoku pomocí přístroje ADCP.

Měření probíhalo tak, že člun s ADCP č jel rovnoměrným pohybem přes tok řeky, člun nesměl přesáhnout rychlost proudu řeky, aby měření proběhlo v pořádku. Minimální hloubka toku pro přesné měření musí být 0,30m. Senzory člunu vysílají paprsky, které se odrážejí od dna i od proudící vody a vykreslují povrch dna a rychlosti proudění v jednotlivých hloubkách do grafu v počítači umístěném na břehu online. Prostřednictvím počítačového programu ihned vidíme i průtok ve sledovaném profilu.

Druhý den ve škole jsme zpracovávali výsledky měření z předchozího dne. Prohlédněte si fotografie i zpracování výsledků.

Trošku jsme vymrzli, také jsme se natrápili s výsledky – ale máme za sebou první větší vodařskou práci a na to jsme pyšní.

Zapsaly: Katka Plicková a Adéla – Maria Pokorná

123