V pondělí 23. října jsme se celá naše třída 3.C sešla v Letňanech a vyrazili jsme autobusem do Čakovic na exkurzi do firmy Baumit. Před administrativní budovou se nás ujal vedoucí výroby a řekl nám základní informace o historii a zaměření této firmy. Dozvěděli jsme se, že Baumit je česká firma s podporou rakouské centrály, která vyrábí a prodává suché maltové směsi pro celou stavbu. Nabízí systémová řešení pro malty, omítky, potěry, betony a také materiál pro lepení obkladů a dlažeb. 
Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá skupina šla s jedním zaměstnancem, který nám popisoval průběh výroby. Nejdříve jsme procházeli kolem jámy, kam se přivážel písek a odkud se písek na páse dopravoval na místo, kde se skladoval a nechával uležet. Odtud písek putoval přes rotační sušičku do vysokých sil, kde je skladován. Pojiva jsou dopravována v cisternách a dále se pomocí podtlakových trubek dopravují rovněž do skladovacích sil. Ze sil jsou jednotlivé materiály dopravovány potrubím do výroby, kde se v požadovaném poměru míchají s pískem, který se mezitím v nejvyšším patře výrobní haly, kam jsme vyjeli výtahem, rozdělil do různých frakcí pomocí frakčních sít. O patro níž jsme navštívili také místnost, odkud se řídil celý chod výrobny na počítačích. V nejnižším podlaží se pak směs pomocí pytlovačky vsypávala do pytlů. Pytle se skládaly na paletu a následně se balily do fólie a odvážely se do skladu, odkud jsou expedovány do prodeje. Rovněž jsme navštívili laboratoř, kde bylo mnoho přístrojů na zkoušky kvalit směsí.
Druhou polovinu exkurze tvořila prezentace. Po příchodu do místnosti nás velmi mile překvapilo i pohoštění. Prezentace výrobního manažera firmy Baumit tvořily zejména informace o druzích a vlastnostech výrobků značky Baumit. Také nás informoval o novinkách výrobního programu z řad omítek na fasádu. Na závěr přednášky nám předvedl velmi přínosné propojení výrobků Baumit s programem Revit, který používáme ve škole.
Exkurzi hodnotíme velmi pozitivně, dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

 

baumatik