V průběhu února opět proběhla výstava modelů rodinných domů žáků 3. ročníku se zaměřením na pozemní stavby. Stejně jako v minulém školním roce i letos bylo možné dát svůj hlas modelu „ve kterém bychom nejraději bydleli“, a tak podpořit hlavní motto výstavy. Navíc jsme se v letošním roce mohli pochlubit novým výstavním prostorem v přízemí školy, který byl pro větší názornost výuky instalován vyučujícími odborných předmětů pozemního stavitelství.

Jsme potěšeni, že se v letošním ročníku projevil v daleko větší míře zájem jak ze strany žáků a pedagogů, tak z řad veřejnosti. Při dvou dnech otevřených dveří si modely přišli prohlédnout též rodiče našich žáků a na výstavě probíhala živá diskuse a focení nejzajímavějších modelů.

Při slavnostním vyhlášení výsledků dne 15. března 2012 předala ředitelka školy dr. Marie Kopečná ceny v následujících kategoriích:

Cena studentů a přátel školy:

1. místo: Lucie Špetová (3.A)

2. místo: Jan Kovář (3.A)

3. místo: David Kecek (3.B)

 

Cena odborné poroty:

1. místo: Lucie Špetová (3.A)

2. místo: Petr Smolík (3.A)

3. místo: Adam Škarka (3.A)

 

Cena ředitelky školy: Lucie Špetová (3.A)

 

Většina modelů byla provedena s velikou pečlivostí, a proto bylo rozhodnuto udělit autorům pěti modelů „Ocenění za provedení“:

Davidu Šachovi (3.A), Janu Janákovi (3.A), Romanu Frankovi (3.A), Danielu Bartákovi (3.A) a Václavu Pšeničkovi (3.B).

Anticena „Stavařský zámek“ byla letos udělena modelu Josefa Tůmy (3.B)

Poděkování patří jak žákům 3. A a 3. B, kteří touto soutěží oslovují pravidelně zejména mladší spolužáky a zároveň zpestřují výuku i školní prostředí, tak vedoucím učitelům za vedení prací za přípravu soutěže.

Ing. Beáta Kunáková