Dne 21. března 2012 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti, a to ve třech kategoriích. V kategorii „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ obsadili 1. - 2. místo Vít Kodeš se studií školní budovy a Martin Petřík za bezbariérové řešení staveb se vzorovým projektem. V těsném závěsu za vítězi získal 3. cenu Jan Abík za návrh budovy knihovny. V kategorii „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ se umístili na 1. místě Michal Tůma a Pavel Sochor s prací „Ocelová plošina - návrh nosných prvků“. V kategorii 07, která zahrnuje též vodní hospodářství, získali cenu ředitelky školy Jan Kulendík, Jiří Wildt a Martin Flaks s prací „Srovnání výsledků měření vody z bentosu a z dreiseny na Sázavě“. Uvedené práce postupují do krajského kola SOČ.