Definice praví, že most je dopravní stavba, která převádí pěší, silniční nebo železniční komunikaci přes překážku, kterou může být například vodní tok nebo plocha, terénní nerovnost  nebo jiná komunikace.  Most v širším slova smyslu může mít i poetickou charakteristiku. H. Zagorová v jedné ze svých méně známých písní nazývá most s básnickým přesahem „výkřikem spoutaných skal“, „být jako most, to je čin místo vět“,… tíže zbavený svět.“ Možná, že i podobné asociace vyvolávaly u našich „dopraváků“ navštívené mostní stavby. Ale cílem exkurze bylo hlavně seznámení se s různými typy mostů, bližší pochopení statických soustav mostních konstrukcí, prohlídka konkrétních detailů mostních konstrukcí (mostní závěrů, ložisek, ztužidel atd.), zopakování technologických postupů používaných pro různé typy mostů.
A s jakými konkrétními objekty se žáci seznámili? Byly jimi např. obloukový silniční most se spodní mostovkou Litol (Lysá nad Labem), silniční zavěšený most Chvalovice, visutá lávka pro pěší v Kolíně, silniční most s elektrárnou, jezem a zdymadlem Kolín, železniční zvedací most Kolín, dvoupatrový dálniční most Píšť, silniční obloukový most Hořepník, zavěšený silniční most přes Jordán v Táboře, železniční most se spodním obloukem Tábor, řetězový visutý most Stádlec, obloukový sdružený most Bechyně, silniční obloukový most Podolsko, silniční obloukový most Žďákov.

A jak uvádí Ing. J. Vitásková ve své zprávě, nejvíce zaujalo:

  • elegance zavěšených a visutých mostů a lávek
  •  vytápěná mostovka lávky v Kolíně
  • zvedací most pro lodě v Kolíně, který se ale nezvedá, protože došly peníze
  • unikátní dvoupatrový dálniční most Píšť, kdy je nad původním za války vybudovaným mostem „rozkročen“ nový most
  • most v Hořepníku, který vyprojektoval profesor Stanislav Bechyně ve věku pouhých 24 let
  • technická památka – jediný visutý řetězový most ve Stádleci, přestěhovaný ze svého původního stanoviště, nyní zatopeného Orlickou nádrží
  • sdružený obloukový most Bechyňská Duha, po kterém vede silniční i železniční doprava
  • oba mosty přes Orlík (Podolsko a Žďákov) svou monumentalitou.

mosty2015