Měření v laboratoři hydrotechniky na ČVUT

Vodaři třídy 2. B měli 20. května vyučování přesunuto do laboratoří hydrotechniky, ČVUT, fakulty stavební.

Tahle laboratoř slouží k hydraulickému výzkumu – každý z nás přece ví, že to, jak se voda chová v přírodě nebo na vodohospodářských stavbách, se dá matematicky vyjádřit jen hodně složitě, ale na fyzikálních modelech je to jednodušší a výsledky jsou navíc mnohem přesnější. Pro nás, jako pro začátečníky, byly připraveny 4 druhy měření – objemová metoda měření průtoku, měření průtoku v otevřeném korytě s použitím hydrometrické vrtulky, měření účinnosti turbíny a zjišťování součinitele přepadu na kašnovém přelivu přehradní nádrže. Na stanovištích jsme se vystřídali, vypočítali jsme výsledky a zpracovali jsme prezentace k jednotlivým úkolům. Jsme také moc rádi, že jsme jako jedni z prvních mohli vidět model sportovního kanálu pro kanoisty pro olympiádu v Riu de Janeiro.Všechno se nám moc líbilo. Děkujeme moc hlavně panu Ing. Zukalovi, PhD., který nám celou laboratoř připravil a měřením nás prováděl.

Třída 2. B – zaměření vodohospodářské a ekologické stavby

 labhydrotechniky2015

Exkurze do MVE Troja

Dne 8. června 2015 jsme byli studenti 2. a 3. ročníku se zaměřením vodohospodářské a ekologické stavby na exkurzi v malé vodní elektrárně a jezovém tělesu v Troji. MVE je situována na levém břehu Vltavy v Praze na špičce Císařského ostrova, v prostoru mezi jezem Troja a plavebním kanálem.

Zde jsme se seznámili s přednášejícím této malé vodní elektrárny. Na začátku upozornil na určitá bezpečnostní opatření, které je potřeba dodržet. Chvíli na to jsme už pokračovali dál k elektrárně. Nejdříve nám řekl základní obecné informace o celém vodním díle v Troji jako například kdy a za jakým účelem byla celá jezová konstrukce postavena a k čemu vlastně malé vodní elektrárny slouží, jaký mají výkon, proč mají svůj specifický tvar nebo například, jak zabraňují uhynutí ryb v turbínách. Na velínu elektrárny bylo 5 nepřehlédnutelných plaket, které značily výšku vody při povodních. Nejvýše byla, dle předpokladu, úroveň vody z roku 2002.
Poté jsme se přesunuli po schodech nejdříve nahoru a pak následně dolů do ústrojí elektrárny (tento postup chrání elektrárnu před tím, aby tam nenatekla voda při větších stavech), které tvoří dvě Kaplanovy turbíny o průměru 2,6 metrů. Po prohlédnutí jsme došli do strojovny, kde je přece jenom menší hluk a mohl nám k tomu povědět něco víc. Pak jsme ještě zamířili přímo pod turbíny.
Následně jsme se podívali přímo pod klapkový jez, kde nám byl ukázán mimo jiné například mechanismus klapek či rozdíl ve zhotovitelích jezu (ten tvořily dvě firmy - jedna česká a jedna polská - polská zhotovila podstatně spolehlivější část). Poté jsme si prohlédli bývalý sklad na hradla. Naši exkurzi jsme pak zakončili ve Stromovce, kde jsme si prohlédli soustavu rybníků, které byly nedávno revitalizované.

Exkurzi hodnotím velmi kladně a doufám v další podobné, nebo i zajímavější exkurze.

Za studenty Karel Veselovský