Stre Tech 2015

I letos se naši zástupci účastnili setkání a prezentace prací středoškolských studentů Stre Tech na ČVUT v Praze, které se konalo 10. června 2015. Celkem se zúčastnilo 177 středoškoláků.
Naši školu reprezentovali Daniel Plašil a Michal Jirák (oba ze třídy 3. C) a Tomáš Zedník (2. B). Jejich práce "Posouzení eroze půdy v povodí Vinořského potoka" (D. Plašil), „Pasivní slaměný dům“ (návrh a projekt M. Jiráka) a „Snížení emisí v dopravě pomocí solárních panelů na střechách autobusových zastávek“ (T. Zedník) vzbudily zasloužený zájem odborné i laické veřejnosti. Úplný sborník prací je k nahlédnutí na webu: http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2015/sbornik_2015/index.html 

stretech2015

 

Porotherm 2015

V pátek 12. června 2015 proběhlo školní kolo studentské soutěže Porotherm SŠ. V kategorii Občanská stavba obsadila 1. místo Michaela Pokorná (4. B). V kategorii Rodinný dům obsadil 1. místo Luděk Kudrna (3. C), 2. příčka patří Richardovi Filikarovi  (3. C) a na 3. místě se umístil Jan Kokrhoun (3. B). Všichni jmenovaní postupují do celostátního kola.