Protože naše škola příští rok oslaví 60 let od svého vzniku, vychovala už velké množství stavařů a tak není divu, že se s našimi absolventy potkáváme v různých stavebních firmách na různých stavbách po celé republice. Jeden z našich absolventů pan Ing. Adam Rusý pracuje v současnosti ve společnosti Skanska na stavbě 3. železničního koridoru, jehož součástí je i přestavba pražského zhlaví nádraží Plzeň Hlavní nádraží. Byl tak laskav, že žáky 2B a 3A, kteří studují zaměření Dopravní stavby, pozval na svou stavbu, provedl je celým zhlavím včetně souvisejících staveb a poskytl jim odborný výklad. Žáci měli možnost si prohlédnout rozestavěný podchod pod nástupištěm, nově položené koleje včetně upevňovadel, výhybky, základy opěrné zdi a přestavbu železničního mostu. Vidět stavbu takového rozsahu je určitě hodně zajímavá zkušenost. Poté se všichni přesunuli trolejbusem (a i to dopravák ocení) na ředitelství pobočky Skansky, kde pro ně byla připravena nejen prezentace přestavby plzeňského nádraží, ale také prezentace společnosti. Pak už nezbývalo než poděkovat panu Ing. Rusému za zajímavou exkurzi a vrátit se zpátky na nádraží a odtud už domů. Exkurze pro nás byla výjimečná, protože se k železničním stavbám dostaneme jen velmi zřídka a tak ještě jednou děkujeme našemu laskavému průvodci a celé společnosti Skanska. 

exkurze plzen