Odborné soutěže už tradičně zahájilo školní kolo programu ENERSOL, kterého se zúčastnilo 18 žáků ze tříd 1. - 3. ročníku. Do celopražského kola postoupili K. Veselovský a T. Pauček s pracemi „Geotermální elektrárna“, resp. „Tepelné čerpadlo“. V doprovodné kategorii představila A. Řeháková kalendář s tématikou přehrad.

Dále postoupili T. Zedník Tomáš, který se zabýval využitím solárních panelů v autobusové dopravě, M. Bílek Marek s prací o problémech panelových domů z hlediska energetických úspor a D. Bešta s literárním pojednáním „Les je kámoš… ne koš“. Poslední tři jmenovaní prezentovali své práce na celopražské konferenci a T. Zedník se stal členem vybraného pražského týmu, který reprezentoval hlavní město na celostátní přehlídce v Mohelnici a postoupil do mezinárodního kola přehlídky v Jihlavě.

Soutěž modelů rodinných domů proběhla ve třetím březnovém týdnu. Zadání modelů odpovídalo podmínkám ročníkového projektu, v němž měli třeťáci se zaměřením POS navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu (rodiče + dvě děti) s provozovnou malého rozsahu, částečně podsklepený, a to v měřítku 1:50. Cenu žáků a přátel školy získal Michal Jirák (1. místo), 2. místo obsadil L. Fryč (oba ze třídy 3. C) a 3. místo získal V. Kordovský (3. A). Odborná porota udělila tentokrát dvě první ceny a žádnou druhou a třetí. Za své projekty a modely je získali V. Kordovský a M. Urban (oba 3. B).

Předchozí soutěži zdařile konkuruje soutěžní výstava modelů vodohospodářských staveb žáků 3. C. Jejich zadání bylo tentokrát takřka bez omezení, a tak se zde sešly modely vodních nádrží, vodojemů historických i moderních, podzemních i nadzemních, rekultivace malých vodních toků. Jako nejlepší ohodnotila porota precizní model Popovického rybníka D. Plašila, který postoupil do školního kola SOČ. Druhé místo získala Z. Krejzová s velmi dobře provedeným modelem přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Porotu zaujaly též modely vodojemů, které představila A. Stachová a přisoudila jim 3. místo.  Stejně jako v loňském roce byli patrony této soutěže pracovníci katedry Hydrotechniky ČVUT doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. a Ing. Milan Zukal, Ph.D., kteří společně s ředitelkou školy předali vítězi putovní pohár a další věcné ceny. Potom setrvali s budoucími „vodaři“ v zajímavé diskusi na odborná témata a potěšilo nás, že v ní naši žáci obstáli a projevili nejen zájem o svůj obor, ale též velmi dobré a fundované znalosti.

Odborné zápolení žáků pak vyvrcholilo školním kolem Studentské odborné činnosti (SOČ). Porota ve složení Ing. Kateřina Městková, Bc.  Petr Studnička a Mgr. Jana Jurošková posuzovala práce ze tří soutěžních kategorií: 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design a 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Jako nejlepší práci porota vybrala projekt „Divadlo SAXO“ J. Smejkala ze 4. B. Architektonická studie a projekt divadla Saxo  v Praze 8 - Holešovicích je velmi zdařilý, architektonicky vyvážený. Originální návrh odhlučnění objektu od  rušné křižovatky Argentinská- Plynární a symbolický název divadla  zaujal všechny členy poroty. Druhé místo obsadil D. Plašil ze třídy 3. V s detailně vypracovaným modelem Popovického rybníka a projektem ozelenění okolí této vodní nádrže. Hodnotný projekt byl konzultován odborníky z ČVUT a bude pravděpodobně i realizován.  Autoři obou těchto prací budou reprezentovat školu v celopražském kole. Druhé a třetí místo obsadili shodně D. Skuhra z 2. A a M. Jirák z 3. C.

jarni soutezeni