Dne 28. 11. 2013 se skupina žáků 4. ročníku volitelného předmětu ŘKS zúčastnila exkurze do centra IZS MV.

Exkurze byla naplánovaná v závislosti na ŠVP školy, kde je daná problematika probírána po teoretické stránce. Žáci měli možnost vidět v praxi, jak toto centrum funguje. Průvodcem nám byl plk. Zdeněk Merta, který je vedoucím operačního střediska. Svým výkladem zaujal hned na začátku a po celou dobu exkurze žáci měli možnost svými dotazy reagovat na uváděná fakta. Formu výkladu, kterou zvolil, byli žáci přímo vtaženi do situací, kde sami měli možnost odpovědí a reakce na danou situaci. Vrcholem exkurze byla návštěva operačního střediska přímo v reálném čase, kde se řešily denní problémy – ledovka na silnicích, nouzové přistání letadla. Žáci byli seznámeni s vyhodnocováním dat v dané oblasti i konkrétním čase.

Vše bylo poutavé a poučné. Chování přítomných žáků bylo bez připomínek. Exkurze splnila cíl, kterým bylo vidět toto centrum v reálných podmínkách za provozu.

Ing. Bc. Jana Křížová