Pro nabytí sil před maturitním utrpením vyrazily ve čtvrtek 31. října třídy 4A a 4B na společný výlet do Liberce. Někteří účastníci zájezdu hodlali prověřit svoje intelektové schopnosti ve zdejším IQ parku, další zvolili prověrky fyzických dovedností a zvolili variantu aquapark nebo bowling. Já rozhodně nelituji své volby: návštěvy aquaparku, protože ve čtvrtek dopoledne byly bazény, tobogány a hlavně vířivka skoro liduprázdné, takže jsem do našeho autobusu, mířícího směr Ještěd, nastupovala s pocitem příjemné relaxace. Tento pocit mi vydržel dlouho, ještě na Ještědu při kochání se pohledy do daleka (no ano, vyjela jsem nahoru s částí výpravy lanovkou a s obdivem sledovala zbytek výpravy svižně stoupající strmým ještědským kopcem). Také v ještědské restauraci, kde jsme se stavili na oběd, jsem byla stále plna energie. Ale pak to přišlo – rozhodnutí, že přece Ještěd hravě seběhnu cestou pod lanovkou dolů k autobusu. Za půl hodinky to přece musím stihnout, zdál se to být kousek. No, v půli kopce se mi začaly podlamovat kolena a svaly na dolních končetinách zuřivě protestovaly proti každému dalšímu kroku. Dolů jsem se dopotácela s obavu, že schody do autobusu nezvládnu. Ale zvládla jsem dokonce v Praze i z autobusu vystoupit. Jak jsem se pohybovala v pátek a hlavně v sobotu, to bych raději vynechala. Přes prodělané útrapy se mi náš výlet moc líbil a doufám, že se líbil i ostatním.  Děkuji třídní 4B Ing. Městkové, která pro nás všechno naplánovala a zorganizovala. Fotogalerii naleznete na facebookových stránkách školy.

Třídní 4A, Jana Štěřovská. 

lib