Od  27. listopadu 2023 bude škola pořádat přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 9. tříd. Kurzy budou probíhat vždy v pondělí od 15.10 hodin. Rozvrh kurzů naleznete níže v tabulce.

Cena kurzu z matematiky je 1500,- Kč a zahrnuje 15 hodin daného předmětu v délce 60 minut, cena kurzu z českého jazyka a literatury je 1200,- Kč a zahrnuje 15 hodin výuky v délce 45 minut. Platba kurzů je možná pouze bezhotovostní platbou na účet školy u PPF banky: 2001690006/6000, VS: 23246, do poznámky prosíme uvést příjmení účastníka kurzu. Platbu na náš účet poukažte nejpozději do 24.11.2023.

Podrobný rozpis konání přípravných kurzů k přijímacím testům:

Hodina PONDĚLNÍ TERMÍN

Matematika

15:10 – 16:10

Český jazyk

16:15 – 17:00

1. 27.11.2023
2. 4.12.2023
3. 11.12.2023
4. 18.12.2023
5. 8.1.2024
6. 15.1.2024
7. 22.1.2024
8. 29.1.2024
9. 12.2.2024
10. 19.2.2024
11. 26.2.2024
12. 4.3.2024
13. 11.3.2024
14. 18.3.2024
15. 25.3.2024

Přihlásit se je možné na oba předměty nebo pouze na jeden.

Přihlásit se ke kurzu můžete pod tímto odkazem. Do 22.11.2023 vám zašleme podrobnější informace ke konání přípravných kurzů.