Ve středu 17. 3. 2021 se konalo školní kolo soutěže SOČ. Soutěže se účastnilo devět žáků s celkově sedmi pracemi. Porota složená z Ing. Kateřiny Městkové, Ing. Beáty Kunákové, Bc. Alžběty Vápeníková, Ing. Markéty Křivánkové a Ing. Petra Studničky nominovala do krajského kola soutěže společnou práci Michala Beneše, Lukáše Janduse a Jana Lišky „Revitalizace panelového domu“ a práci Hany Suljić „Ekopasivní rodinný dům 21. století“.

Zvláštní ocenění pak porota vyjádřila nápadu Martiny Holcové při zpracování návrhu „3D tisk bydlení na vodě“.

I všechny ostatní práce – „Rodinný dům Kubišova“ Barbory Smutkové, „Pasivní rodinný dům v Čelákovicích“ Vojtěcha Klučiny, „Wellness Relax Stars“ Marka Ambra a „Rodinný dům-Troja“ Josefa Bolena osahovaly zajímavé nápady a jejich zpracování bylo na vysoké úrovni.

Všichni z poroty oceňujeme, že v této době, kdy všichni trávíme obrovské množství času před počítačovou obrazovkou, s učiteli je možné komunikovat pouze on-line a ze sdělovacích prostředků jsme neustále bombardováni nepříjemnými zprávami, se našla skupina žáků, kteří dokázali najít v sobě sílu vytvořit něco nad rámec svých povinností, svoji práci odprezentovat a vystavit se následně hodnocení poroty sestavené ze svých vyučujících.

Za celou porotu ještě jednou všem děkuji a přeji hodně úspěchů do další práce.

Markéta Křivánková