Současná situace není pro studenty lehká, obzvláště pak pro ty, kteří mají učinit svůj další životní krok - volbu vysoké školy, tedy letošní maturanty. Naše partnerská stavební fakulta vytvořila webový projekt STAVARNA.ONLINE. Jedná se o virtuální prohlídku fakulty a prezentace, kde se zájemci o studium na fakultě mohou dozvědět vše, co by zaznělo na fyzickém Dni otevřených dveří a současně ukazují i zázemí, které běžně dostupné není.
Start je již 27. 11. 2020!!
CVUT DOD