1. Vládou ČR byla do odvolání zrušena výuka na všech školách na území ČR. Žáci a studenti jsou vyučováni dálkovým způsobem. Sledujte školní email. „Nemáte prázdniny“

2. Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2020/21 z českého jazyka a matematiky se rovněž ruší do odvolání. O dalších informacích budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

3. MŠMT ČR vydala prohlášení ohledně konání přijímacího řízení pro šk. rok 2020/21 a maturitních zkoušek:

-        jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol. Uskuteční se pouze jediné kolo s možnými náhradními termíny;

-        státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:

-        proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka,

-        pokud by nedošlo k otevření škol do 1 června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení;

-        změna ve státních maturitách a v jednotných přijímacích zkouškách ještě podléhá schválení Parlamentem ČR a musí ji podepsat prezident

Vice informací: MŠMT. Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?.  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Všechny další relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován. Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci neustále monitoruje a je v nepřetržitém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dalšími subjekty.