1/ Budova školy je pro veřejnost uzavřena. 

2/ Od 11.3.2020 je vyučování z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zrušeno, a to na dobu neurčitou. Sledujte prosím školní mail a tyto webové stránky. Žáci povinně průběžně vypracovávají domácí úlohy, které dostávají od svých vyučujících do školních emailových schránek.

3/ Maturitní ples školy je termínově přesunut z 13.3.2020 na 27.4.2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín.

4/ Kurz kreslení v CADU a 3D modelování v Revitu je bez náhrady zrušen.

5/ Projektové dny pro ZŠ jsou zrušeny bez náhrady. 

6/ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky jsou od dnešního dne pozastaveny. Případné náhradní termíny budou stanoveny po obnovení výuky ve škole.

7/ Všechny naplánované exkurze, projektové dny a jiné mimoškolní akce jsou do 15.4. zrušeny. 

8/ Jarní termín třídních schůzek je vzhledem k nastalé situaci zrušen. Rodiče mohou telefonicky nebo mailem kontaktovat příslušné vyučující pro případné dotazy. 

 

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.