Moderní škola I.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben pěti škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

logo