Ve středu 4. května 2016 navštívil naši školu rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka, aby zde podepsal memorandum o spolupráci mezi ČVUT a naší školou. Podpisem memoranda se utuží vzájemné vztahy mezi oběma organizacemi a naše škola tím získává právo vystupovat na veřejnosti jako spolupracující škola s ČVUT, nejstarší technickou universitou u nás. Pro žáky i pedagogy to znamená, že budou mít větší možnost zapojit se do života ČVUT, poznat prostředí jednotlivých fakult a pracovišť ČVUT, což žákům umožní lépe se připravit na vysokoškolské studium na ČVUT.

Při podpisu memoranda prof. Konvalinka ocenil kvalitní práci našich pedagogů. Naši žáci šíří při studiu na ČVUT již desítky let dobré jméno „své školy“. Jeho slova nás všechny velmi potěšila.