Ze školního kola Studentské odborné soutěže postoupili do krajské přehlídky dva žáci – Daniel Plašil ze třídy 3. C a  Jaroslav Smejkal ze 4. B. J. Smejkal obsadil vynikající 1. místo v kategorii Stavebnictví, architektura a design interiérů s velmi zdařilou architektonickou studií a projektem divadla Saxo, umístěného do konkrétního prostředí v Praze 8 – Holešovicích.  D. Plašilovi patří za práci „Posouzení eroze půdy v povodí Vinořského potoka“ a detailně provedený model 2. místo v kategorii Zemědělství, potravinářství a vodní hospodářství.  Oběma žákům srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vítězná práce práce k nahlédnutí zde.