Ředitelka školy vyhlašuje k 9.5.2016  2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky zasílejte poštou nebo předejte osobně v sekretariátu školy do 27.5.2016.