Dobrá nálada po ránu, energie do další práce, radost z pohybu. Že vám to spíš chybí? Přihlaste se do soutěže Do práce na kole a zažijte tyto pocity každý den! Cesta do školy nemusí znamenat čekání v kolonách nebo mačkání se v přeplněné tramvaji. Díky jízdě na kole si ráno můžete provětrat hlavu a přijet do školy čerství. Získáte nové zážitky, témata k hovoru se spolužáky a pocit, že svým malým dílem přispíváte ke zlepšování životního prostředí v Praze.

Naše škola se tradičně do této akce zapojuje - letos opět chceme rozšířit dva profesorské týmy alespoň o jeden tým z řad žáků. Pojďme si to rozdat na kole!
Zveme vás, abyste se zapojili do čtvrtého ročníku Do práce na kole, který se koná v sedmnácti českých městech. V minulých letech se přihlásilo přes 6.000 lidí, staňte se dalším z nich a sestavte se spolužáky soutěžní tým. Přispějete k přátelské atmosféře ve vaší škole a inspirujete ostatní. Do práce na kole se nejezdí jen v Holandsku či Dánsku, ale i v Praze!
Zájemci o zařazení do žákovského týmu - hlašte se u "cyklokoordinátora" M. Kopečného (411).
 
Více informací o akci: www.dopracenakole.net