Pro školní rok 2022/2023 si dovolujeme nabídnout Vám a Vašim spolupracovníkům

PŘÍPRAVNÝ KURZ 

K JEDNOTLIVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE V OBORU POZEMNÍ STAVBY

Kurz bude probíhat od října 2022 do konce dubna 2023 a bude zakončen ústní maturitní zkouškou podle §113 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), která se bude konat na jaře 2023.

Účastníci, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru a vykonají úspěšně zkoušku, obdrží osvědčení o jednotlivé zkoušce, která je přílohou maturitního vysvědčení a svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky.

Písemné přihlášky doručte na adresu školy nejpozději do konce září 2022. Přihláška v PDF Přihláška v DOCX.

Témata jednotlivých konzultací pro obor POZEMNÍ STAVBY.

Cena každého přípravného kurzu je 28 500,- Kč.